WELKOM BIJ

Welkom op de website van Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Al meer dan 25 jaar biedt het Berenhuis kinderopvang van hoog kwalitatief niveau. Binnen 5 integrale kindcentra (vergaande samenwerking met basisonderwijs en andere partners) in de gemeente Sint-Michielsgestel bieden we kinderdagopvang (0-4 jaar), peuterarrangementen (2-4 jaar), BSO (4-13 jaar) en flexibele opvang. We zijn een stichting zonder winstoogmerk, waardoor elke verdiende euro weer terugvloeit in de kwaliteit van onze opvang.

Onze visie is gebaseerd op 4 kernwaarden: Aandacht, Veiligheid, Vertrouwen en Betrokkenheid. Deze kernwaarden dragen bij aan het werkelijk centraal stellen van het kind: De eerste prioriteit is het welzijn van het kind. Pas dan zal het zich goed kunnen ontwikkelen.

Deze kernwaarden vind je ook terug in de gedeelde pedagogische visies van de 5 kindcentra waarin wij participeren.

VACATURES
OudercommissieGGD RapportenAlgemene voorwaarden Huishoudelijk reglementPrivacybeleidINLOGGEN PERSONEELSPORTAALINLOGGEN OUDERPORTAAL
Kom een
kijkje nemen!
Inschrijven

Onze Kinderopvang

Onze kinderopvang staat open voor alle kinderen van 0-13 jaar. We bieden opvang volgens onze vier kernwaarden: Aandacht, Veiligheid, Vertrouwen en Betrokkenheid. Lees hier meer over de praktische invulling hiervan.

NIEUWSBERICHTEN

Pedagogisch beleid

De plannen beschrijven de pedagogische doelstellingen die de leiding hanteert en geven tevens een goed beeld van onze kinderdagverblijven en bso-locaties.

Lees meer

GGD Rapporten

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.

Lees meer

Oudercommissie

Elke locatie heeft een eigen Lokale Ouder Commissie (LOC). Hierin zijn dagopvang, peuterarrangementen en BSO vertegenwoordigd door betrokken ouders.

Lees meer