Ontwikkelen door
spelen staat hier centraal

Dagopvang Stichting Kinderopvang Berenhuis

Binnen de dagopvang spelen kinderen van 0 tot 4 jaar samen in een vaste stamgroep. Jongere kinderen leren veel van oudere kinderen en oudere kinderen helpen graag jongere kinderen. Ook kan dit de band verstevigen tussen broertjes en zusjes.

Ontwikkelen door spelen staat bij onze dagopvang centraal. Dat doen we door heel gericht activiteiten aan te bieden aan elk kind in elke leeftijdsfase. Echte aandacht speelt hierin een cruciale rol: Onze pedagogisch professionals zien wat kinderen bezig houdt, merken op waar interesses liggen en spelen hier proactief op in. Ook het werken met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methodiek Uk en Puk is hier ondersteunend aan. Pedagogisch professionals bouwen een hechte vertrouwensrelatie op met het kind en zijn ouders. Zij zijn betrokken, voorspelbaar en bieden fysieke en emotionele veiligheid. Zo scheppen zij de perfecte condities voor een omgeving om in op te groeien. Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen kinderen deelnemen aan het peuterarrangement.

De dagindeling binnen de dagopvang kent een vast, herkenbaar ritme voor het jonge kind. Dat biedt houvast en duidelijkheid. We zorgen dan ook voor zo min mogelijk verstoring van de rust, zodat alle condities die nodig zijn om je goed te kunnen ontwikkelen aanwezig zijn.

Je kunt kiezen uit verschillende opvangpakketten. Het 40-weken pakket is voor opvang tijdens schoolweken. Daarnaast kun je nog kiezen uit een 47-weken of 51-weken pakket. De week tussen kerst en nieuwjaar zijn wij standaard gesloten. Meer informatie over de opvangpakketten vind je onder het kopje Pakketten.

Vakanties schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie16 oktober t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie12 februari t/m 16 februari 2024
Meivakantie22 april t/m 3 mei 2024
Zomervakantie8 juli t/m 16 augustus 2024
Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang
Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang
Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang
Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang

Handig om te
weten of te doen

Dagopvang Stichting Kinderopvang Berenhuis

Uitstapjes voor de jongsten

Regelmatig gaan we erop uit we met de jongste kinderen. Dat kan een wandelingetje zijn naar het park, een fietstocht met onze bolderfiets naar de zorgboerderij of een leerzaam boodschapje doen in het kader van een VVE-thema. Ook grotere uitstapjes behoren tot de mogelijkheden. Zo gaan we op visite bij de boer, doen we spelletjes met ouderen in het verzorgingshuis of hebben we een uitje met de bus!

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang

Boodschappen doen

Met de Honingberen zijn we gaan winkelen bij de Jumbo! Met een eigen winkelwagen en een echte scanner moesten we boodschappen doen om een milkshake te maken! Wat hebben we allemaal nodig, waar kunnen we het vinden en dan nog afwegen en scannen! En de milkshake was heel lekker!

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang

Naar de geitjes en lammetjes

Met de Panda’s en Wasberen zijn we naar Werkboerderij Buiten Gewoon geweest om daar naar de geitjes en lammetjes te kijken. Zo schattig!

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang

Treintjes kijken

Samen op stap naar het station in Den Bosch om naar de treinen te kijken. We hebben onze ogen uitgekeken, wat een belevenis!

Leuk leren met
Activiteiten, Workshops en Cursussen

Wij bieden ouders regelmatig de mogelijkheid deel te nemen aan workshops of cursussen. We bieden open toegankelijke cursussen als bijvoorbeeld communiceren met kinderen of babymassage. Houd voor het aanbod de media en onze website in de gaten!

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang