Klanttevredenheidsonderzoek april 2017

Klanttevredenheidsonderzoek april 2017

Klanttevredenheidsonderzoek april 2017

Met trots kunnen wij terugkijken op de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek! Onze dagopvang scoort gemiddeld een 8,4, het peuterarrangement een 8,2 en onze BSO een 8,1. De resultaten hebben we geanalyseerd, en natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Met name de communicatie over wat kinderen tijdens de opvang hebben gedaan en hoe de kinderen dat hebben ervaren is een verbeterpunt. De deskundigheid en het naleven van onze vier kernwaarden (veiligheid, betrokkenheid, aandacht en vertrouwen) scoren zeer hoog.

We hebben onze medewerkers natuurlijk welverdiend gecomplimenteerd met deze mooie resultaten. De verbeterpunten worden besproken met de medewerkers en de lokale oudercommissies. Er worden afspraken gemaakt over hoe we onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

Ouders kunnen te allen tijde een afspraak inplannen met PM-ers om over hun kind te spreken. Bij de Peuterarrangementen en de Dagopvang wordt er ieder jaar rond de verjaardag van het kind een 10-minutengesprek gehouden. Heb je behoefte aan meer gesprekken? Schroom niet en maak een afspraak met de mentor van je kind!

Bij de BSO wordt er geen jaarlijks 10-minutengesprek gehouden. Heb je behoefte aan een gesprek? Schroom niet en maak een afspraak met de  pedagogisch medewerker op de groep!