BSO

Buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Voor kinderen die naar de basisschool gaan biedt het Berenhuis buitenschoolse opvang.

Het gaat hierbij om voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur en naschoolse opvang tot 18.30 uur. Je kunt bij de naschoolse opvang kiezen voor een korte middag tot 15.30 uur, of voor een lange middag tot 18.30 uur. We zijn iedere schooldag en in de vakanties geopend.

Tijdens de BSO-tijd bieden we een vol programma met sport- , cultuur en creatieve activiteiten in samenwerking met verschillende partners. Dat kan een losse activiteit zijn, maar ook een reeks van workshopactiviteiten die voor BSO-kinderen op die dag gratis toegankelijk zijn. Vriendjes en vriendinnetjes mogen mee komen doen tegen een kleine onkostenvergoeding. Inschrijven gaat via een link op deze website (homepage) of via Sjors Sportief. Maar natuurlijk kan er ook rustig een spelletje gedaan worden of een boek worden gelezen.

Ook in de vakanties staat het bol van de activiteiten. Of het nu het naspelen van CSI, een speurtocht of een uitstapje is, kinderen vermaken zich het hele jaar.

Kinderen praten zelf mee wat zij belangrijk vinden in de BSO d.m.v. de kinderraad. Een paar keer per jaar wordt er vergaderd met de pedagogisch medewerkers of de directeur. De input van kinderen wordt meegenomen in de ontwikkeling van de kindcentra.

tarieveninschrijvenbeleidsplan