Dagopvang

Dagopvang (0-4 jaar)

Binnen de kinderopvang spelen  kinderen van 0 tot 4 jaar samen in een vaste stamgroep. Jongere kinderen leren veel van oudere kinderen en oudere kinderen helpen graag jongere kinderen. Ook kan dit de band verstevigen tussen broertjes en zusjes.

Ontwikkelen door spelen staat hier centraal. Dat doen we door heel gerichte activiteiten aan te bieden aan elk kind in elke leeftijdsfase. Echte aandacht speelt hierin een cruciale rol: Onze pedagogisch medewerkers zien wat kinderen bezig houdt, merken op waar interesses liggen en spelen hier proactief op in. Ook het werken met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methodiek Uk en Puk is hier ondersteunend aan.  Pedagogisch medewerkers bouwen een hechte vertrouwensrelatie op met het kind en zijn ouders. Zij zijn betrokken, voorspelbaar en bieden fysieke en emotionele veiligheid. Zo scheppen zij de  perfecte condities voor een omgeving om in op te groeien. Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen kinderen deelnemen aan het peuterarrangement.

De dagindeling binnen de dagopvang kent een vast, herkenbaar ritme voor het jonge kind. Dat biedt houvast en duidelijkheid. We zorgen dan ook voor zo min mogelijk verstoring van de rust, zodat alle condities die nodig zijn om je goed te kunnen ontwikkelen aanwezig zijn.

tarieveninschrijvenbeleidsplan