Incidentele opvang

Incidentele opvang

Het kan altijd zo zijn dat je een keer een dag extra moet werken, of dat er onverwachte opvangproblemen ontstaan door andere oorzaken. Extra dagdelen kun je altijd aanvragen via het ouderportaal.

Mocht je aanvraag om wat voor reden dan ook niet gehonoreerd worden, dan denken wij graag met je mee wat mogelijke oplossingen zijn. We gaan daarbij uit van de stamgroep van je kind en vaste pedagogisch medewerkers. Neem hiervoor contact op met het hoofdkantoor: (073) 503 33 02.