Peuterarrangement

Peuterarrangementen (2-4 jaar)

Vanaf de leeftijd van een jaar of twee zijn kinderen toe aan een nieuwe stap in hun ontwikkeling:

Er is nieuwsgierigheid naar andere kinderen om mee te spelen, mee te groeien en om van te leren. Dat gebeurt in de peuterarrangementen. Dit zijn groepen van maximaal 16 peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peuterarrangement zijn tijdens schoolweken dagelijks van 8.30 tot 12.00 uur. We starten met een inlooptijd van 08.30 tot 08.45 uur en stoppen tussen 11.45 en 12.00 uur. Binnen Kindcentrum De Ellips is ook een middaggroep van 13.00 tot 16.30 uur. Ontwikkelen door spelen staat hier centraal, en wij begeleiden de peuters hierin. Dat doen we door heel gerichte activiteiten aan te bieden aan elk kind in deze leeftijdsfase. Echte aandacht speelt hierin een cruciale rol: onze pedagogisch medewerkers zien wat kinderen bezig houdt, merken op waar interesses liggen en spelen hier proactief op in. Ook het werken met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) methodiek Uk en Puk is hier ondersteunend aan. Zo versterken de kinderen hun weerbaarheid en groeit hun zelfvertrouwen.

Pedagogisch medewerkers bouwen een hechte vertrouwensrelatie op met het kind en zijn ouders. Zij zijn betrokken, voorspelbaar en bieden fysieke en emotionele veiligheid. Zo scheppen zij de perfecte condities voor een omgeving om in op te groeien.

De kinderen vanuit de dagopvang en kinderen die alleen gebruik maken van het peuterarrangement komen een paar keer per week gedurende een dagdeel van 3,5 uur bij elkaar om te spelen. Deze vorm van opvang heeft een iets meer klassikaal karakter, wat een mooie voorbereiding vormt op het basisonderwijs. Regelmatig spelen onze oudste peuters met de kleuters van school en de BSO, om op die manier de toekomstige klasgenootjes en de juf te leren kennen. De overstap straks naar de basisschool en de BSO wordt zo een stuk kleiner. Een groot voordeel van een integraal kindcentrum!

Het is mogelijk om de tijden van het peuterarrangement aan te passen aan de schooltijden.
Het arrangement kan op aanvraag in schoolweken verlengd worden tot 14.00/14.15 uur. De kinderen krijgen dan na 12.00 uur een broodmaaltijd aangeboden, waarna het activiteitenprogramma tot 14.00/14.15 uur doorloopt. Er is geen mogelijkheid om de kinderen te laten slapen.

De peuterarrangementen zijn in de schoolvakanties gesloten. Tijdens studiedagen van de scholen, gaan de peuterarrangementen wél gewoon door.

Overzicht vakanties en studiedagen 2017-2018.

 

tarieveninschrijvenbeleidsplan