Inspectierapporten

Inspectierapporten GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.
Hieronder vind je de meest recente inspectierapporten van de locaties van de dagopvang. Deze hangen ook ter inzage in de hal van het Berenhuis en de overige locaties.