Integrale kindcentra

Integrale kindcentra

Binnen alle locaties werken wij samen met primair onderwijs van SKIPOS in integrale kindcentra. Een kindcentrum is een veilige plek waar onderwijs en opvang intensief samenwerken om het kind de beste kansen te geven in het leven.

De samenwerking gaat ver; we hebben samen met de basisscholen een gezamenlijke pedagogische visie. Alle medewerkers van het kindcentrum (leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ondersteunend personeel en directies) benaderen kinderen op een eenduidige wijze. Er is afstemming over beleid en zorgstructuur.

Alle feestdagen worden gezamenlijk gevierd. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die gezamenlijk worden ondernomen zoals bijvoorbeeld het peuter-kleutercontact. Onze peuters spelen met grote regelmaat in de kleuterklassen mee, onder begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker. Op die manier raken zij vertrouwd met toekomstige klasgenootjes en hun toekomstige juf. De normaal zo grote overstap naar het basisonderwijs wordt zo heel erg klein. Een peuter voelt zich al veilig en vertrouwd in de kleuterklas waardoor er geen hapering in ontwikkeling ontstaat; de doorlopende ontwikkelingslijn.

Op dezelfde manier gaan peuters die straks naar de BSO gaan ook daar alvast oefenen. We doen er alles aan om het de nieuwe kleuter zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat kan binnen een kindcentrum.

Open deurenbeleid

Het Berenhuis biedt kinderen de mogelijkheid om hun wereld te vergroten. Alle kinderen worden opgevangen in een stamgroep met vaste pedagogisch medewerkers. Indien er minder kinderen op de groep aanwezig zijn, is er ook de kans dat er weinig leeftijdsgenootjes aanwezig zijn. Dan voegen we vaste clustergroepen samen.  Op die manier hebben kinderen zowel hun stamgroep, als hun vaste pedagogisch medewerkers, terwijl wij ook altijd leeftijdsgenootjes kunnen garanderen.

Midden in de maatschappij

Kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Het Berenhuis wil ook echt midden in de maatschappij staan en dat doen we op verschillende manieren.

Regelmatig gaan we op visite bij de opa’s en oma’s in het verzorgingshuis. Samen liedjes zingen, spelletjes doen of verhaaltjes vertellen. Voor zowel peuters als ouderen een hele fijne, vreugdevolle ontmoeting.

Wij werken ook met vrijwilligers. Zij verrichten, altijd boventallig, extra hand- en spandiensten op en rondom de groepen. Van het helpen bij activiteiten tot het onderhouden van de tuin. Op die manier kunnen wij  onze pedagogisch medewerkers ontlasten en de vrijwilligers een zinvolle tijdsbesteding bieden. Alle vrijwilligers zijn verbonden aan het vrijwilligerspunt van Partis en beschikken over een geldig VOG.

Onze deuren staan ook open voor mensen met een (verstandelijke of lichamelijke) beperking. Of het nu gaat om ondersteunende diensten of kinderen die opvang nodig hebben. Wij gaan altijd in samenspraak met ouders en eventuele begeleidende instanties bekijken wat de mogelijkheden zijn.