Oudercommissie

COC (Centrale Ouder Commissie)

Elke locatie heeft een eigen Lokale Ouder Commissie (LOC). Hierin zijn dagopvang, peuterarrangementen en BSO vertegenwoordigd door betrokken ouders. De locatiemanager heeft regelmatig overleg met de LOC over het reilen en zeilen binnen de locatie.

Elke LOC heeft een afvaardiging in de Centrale Ouder Commissie (COC). De COC vergadert een aantal keer per jaar met de directeur over beleidszaken, tariefstelling en ontwikkelingen in de branche. De COC heeft een verzwaard adviesrecht.

Heb je vragen of heb je interesse om mee te denken over de kwaliteit van de opvang van het Berenhuis? Neem dan contact op met een van de leden van de COC of met het Berenhuis.