Werkwijze

Werkwijze

Vanzelfsprekend werkt het Berenhuis volgens de regels en normen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en de beleidsregels van de Gemeente Sint-Michielsgestel. Wij werken met een kwaliteitssysteem waarbij voortdurend, in samenspraak met ouders en medewerkers, oog is voor verbetering. Al onze medewerkers zijn minimaal MBO-geschoold en volgen jaarlijks cursussen. Omdat we een stichting zijn vloeit elke verdiende euro weer terug in de uitbouw en verdieping van onze kwaliteit van opvang. Wij hebben geen winstoogmerk.

We bieden kinderopvang vanuit een aantal herkenbare kernwaarden: Veiligheid, Vertrouwen, Aandacht en Betrokkenheid. Deze kernwaarden dragen bij aan het werkelijk centraal stellen van het kind: de eerste prioriteit is het welzijn van het kind. En daar is alles op gericht.

  • Veiligheid: Onze kinderopvang kenmerkt zich door de aloude principes rust, reinheid en regelmaat. Voorspelbaarheid, vaste gezichten en een duidelijk dagritme biedt het jonge kind de veiligheid die aan de basis ligt van ontwikkeling.  Daarnaast zijn alle locaties vanzelfsprekend voorzien van schone, veilig ingerichte en uitdagende ruimten.

  • Vertrouwen: We bouwen een vertrouwensrelatie op met kinderen en hun ouders. We horen en zien behoeften en spelen hier actief op in. We zijn betrouwbaar in uitvoering van ons beleid: kinderen en ouders weten waar ze aan toe zijn.

  • Aandacht: Wij hebben echt aandacht voor het kind: We zien wat het kind beweegt, waar het interesse in heeft en we begeleiden elk kind met gepaste activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling. We zien, merken op, benoemen en reageren.

  • Betrokkenheid: Ieder kind en iedere ouder ervaart de oprechte betrokkenheid van onze medewerkers. Deze hoge mate van betrokkenheid maakt drempels laag, biedt de veiligheid en het vertrouwen die elk kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Dat staat mooi op papier, maar we willen je dit ook laten ervaren. Kom eens een kijkje nemen en ervaar hoe onze pedagogisch medewerkers een bijdrage leveren aan het opgroeien van je kind!