Uk en Puk

Uk en Puk

Binnen de dagopvang en de peuterarrangementen werken we met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie-methode (VVE) Uk en Puk.  Het programma Uk en Puk richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen jonger dan 4 jaar. Dat wil zeggen dat er aandacht besteed wordt aan ontwikkeling op het gebied van taal en rekenen, motoriek en sociaal-emotionele vaardigheden. Uk en Puk gebruikt dagelijkse routines, zoals samen eten en buiten spelen, als vertrekpunt voor speelse activiteiten. Zo ontstaan herkenbare situaties waar kinderen veel van leren.  De activiteiten worden thematisch aangeboden, wat wil zeggen dat elke periode een bepaald thema centraal staat. Dat kan een thema zijn over het menselijk lichaam, maar ook over de thuissituatie.  We proberen zoveel als mogelijk ouders te betrekken bij de thema’s, zodat ook thuis verder gepraat en gespeeld kan worden in het kader van het thema. Door thuis ook in het thema verder te spelen, beklijft het geleerde des te meer.

Handpop Puk speelt een belangrijke rol in VVE. De handpop wordt ingezet bij alle activiteiten rondom het thema, en doet gezellig mee in de groep.