Pakketten en flexibele opvang

Keuzes in opvang

Kinderopvang Berenhuis biedt verschillende mogelijkheden in wekenpakketten.

Het 40-weken pakket is voor opvang tijdens schoolweken. Reguliere BSO en peuteropvang is altijd tijdens schoolweken. Daarnaast kun je nog kiezen uit een 47-weken of 51-weken pakket. De week tussen kerst en nieuwjaar zijn wij standaard gesloten. Bekijk het Tarievenbulletin voor meer informatie over de verschillende pakketten.

ochtend dagdeel
loopt van 7.30 uur tot en met 13.00 uur

middag dagdeel
loopt van 13.00 uur tot 18.30 uur

De kinderen kunnen ’s morgens van 07.30 tot 09.00 uur gebracht worden. Tussen de middag kunnen de kinderen van 12.45 tot 13.15 uur gebracht en gehaald worden. Vanaf 16.30 tot 18.30 uur kunnen de kinderen gehaald worden.

Maak je liever gebruik van flexibele opvang? Neem dan contact op met het hoofdkantoor om de mogelijkheden te bespreken.

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang
Inschrijven