Pedagogisch beleid

De pedagogisch beleidsplannen liggen op de groepen en op kantoor (hoofdlocatie) ter inzage. De plannen beschrijven de pedagogische doelstellingen die de leiding hanteert en geven tevens een goed beeld van onze kinderdagverblijven en bso-locaties. Je kunt de pedagogisch beleidsplannen ook downloaden naar je eigen pc.

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang
Inschrijven