Raad van Toezicht

Toezicht op het functioneren van de bestuurder en de organisatie in het algemeen.

Stichting Kinderopvang Berenhuis hanteert een raad van toezicht model.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de organisatie in het algemeen. De Raad van Toezicht handelt conform de Governance Code Kinderopvang 2020.

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang
Inschrijven