Gemiste dagen ruilen?

Het is mogelijk gemiste dagen te ruilen met een andere dag. Je kunt dat zelf in het ouderportaal aanvragen.
Het blijft een service die wij verlenen en is zeker geen recht! Voorwaarde is dat het past binnen de Beroepskracht-Kindratio (BKR).

Ruilen mag binnen een kalenderjaar tussen gelijke producten (vakantiedag voor een vakantiedag, NSO voor NSO etc.). Het tegoed is niet uitwisselbaar tussen kinderen en is ook niet mee te nemen naar een ander kalenderjaar.

Feestdagen worden wettelijk gezien als zondagen en kunnen derhalve niet worden geruild. De dagen tussen kerst en nieuwjaar worden niet in rekening gebracht en kunnen daarom ook niet worden geruild. (De ouderbijdrage wordt over 51 weken berekend). Voor de regels rondom het ruilen verwijzen we je naar het Huishoudelijk Reglement.

Aanvragen voor ruilingen kunnen tot 2 werkdagen voor de gewenste dag worden gedaan via het ouderportaal en worden vanaf 2 weken voor de ruildatum goed- of afgekeurd.

En heb je eens een keer meer opvang nodig dan normaal? Ook dat kun je aanvragen in het ouderportaal als incidentele opvang.