Veranderen en opzeggen

Wil je de opvang
wijzigen of stopzetten?

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang

Wil je je contract wijzigen of opzeggen? Dit kun je eenvoudig aangeven door een mail te sturen naar planning@berenhuis.nl. Houd wel rekening met een maand opzegtermijn. De dagopvang en de peuteropvang stoppen automatisch als je kind 4 jaar wordt. Heb je net wat langer opvang nodig, bijvoorbeeld als je kind vlak voor een vakantie 4 wordt? Vraag het op tijd via planning@berenhuis.nl; wij bieden verlengde opvang!

Inschrijven