Kinderopvang Berenhuis is als lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang verplicht de algemene voorwaarden van de branche toe te passen. Daarnaast hanteert Kinderopvang Berenhuis aanvullende voorwaarden in de vorm van een Huishoudelijk Reglement.

Kinderopvang Berenhuis heeft een Privacyreglement. Dit reglement beschrijft onder meer hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens, stelt regels voor de verwerking van zorggegevens, voor informatieverstrekking aan de betrokkene en hoe om te gaan met het bewaren van gegevens.