Een veilige plek
waar onderwijs en opvang
samenwerken.

Binnen alle locaties werken wij samen met primair onderwijs van Cadans Primair in integrale kindcentra. Een kindcentrum is een veilige plek waar onderwijs en opvang intensief samenwerken om het kind de beste kansen te geven in het leven.

De samenwerking gaat ver; we hebben samen met de basisscholen een gezamenlijke pedagogische visie. Alle medewerkers van het kindcentrum (leerkrachten, pedagogisch professionals, ondersteunend personeel en directies) benaderen kinderen op een eenduidige wijze. Er is afstemming over beleid en zorgstructuur.

Alle feestdagen worden gezamenlijk gevierd. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die gezamenlijk worden ondernomen zoals bijvoorbeeld het peuter-kleutercontact. Onze peuters spelen met grote regelmaat in de kleuterklassen mee, onder begeleiding van een vaste pedagogisch professional. Op die manier raken zij vertrouwd met toekomstige klasgenootjes en hun toekomstige juf. De normaal zo grote overstap naar het basisonderwijs wordt zo heel erg klein. Een peuter voelt zich al veilig en vertrouwd in de kleuterklas waardoor er geen hapering in ontwikkeling ontstaat; de doorlopende ontwikkelingslijn.

Op dezelfde manier gaan peuters die straks naar de BSO gaan ook daar alvast oefenen. We doen er alles aan om het de nieuwe kleuter zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat kan binnen een kindcentrum.

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang