Een veilige plek
waar onderwijs en opvang
samenwerken.

Binnen alle locaties werken wij samen met primair onderwijs van Cadans Primair en Stroomm in integrale kindcentra. Een kindcentrum is een veilige plek waar onderwijs en opvang intensief samenwerken om het kind de beste kansen te geven in het leven.

De samenwerking gaat ver; we hebben samen met de basisscholen een gezamenlijke pedagogische visie. Alle medewerkers van het kindcentrum (leerkrachten, pedagogisch professionals, ondersteunend personeel en directies) benaderen kinderen op een eenduidige wijze. Er is afstemming over beleid en zorgstructuur.

Alle feestdagen worden gezamenlijk gevierd. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die gezamenlijk worden ondernomen zoals bijvoorbeeld het peuter-kleutercontact. Onze peuters spelen met grote regelmaat in de kleuterklassen mee, onder begeleiding van een vaste pedagogisch professional. Op die manier raken zij vertrouwd met toekomstige klasgenootjes en hun toekomstige juf. De normaal zo grote overstap naar het basisonderwijs wordt zo heel erg klein. Een peuter voelt zich al veilig en vertrouwd in de kleuterklas waardoor er geen hapering in ontwikkeling ontstaat; de doorlopende ontwikkelingslijn.

Op dezelfde manier gaan peuters die straks naar de BSO gaan ook daar alvast oefenen. We doen er alles aan om het de nieuwe kleuter zo gemakkelijk mogelijk te maken. Dat kan binnen een kindcentrum.

Samenwerking met de GGD Jeugdgezondheidszorg

De GGD Hart voor Brabant volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Zij beantwoordt vragen van ouders en verzorgers over gezondheid, opvoeding en opgroeien en helpt je als iets anders gaat dan jij verwacht. Je kunt een afspraak maken op een van de locaties van het consultatiebureau.

Wij werken samen met de GGD Jeugdgezondheidzorg. Hun jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, wordt dit altijd eerst met jou besproken.

Meer informatie en contact
Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 088-3687100. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Kijk ook eens op: GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)

Het Zorg Advies Team (ZAT)

Als je vragen hebt over de gezondheid, ontwikkeling of het gedrag van je kind is het fijn als je dit kunt bespreken met de mentor op de groep. Als de mentor zelf vragen/zorgen heeft over je kind dan zal deze dit met je bespreken. Samen wordt dan gekeken of het goed is om je kind te bespreken in het Zorg Advies Team (ZAT) van school.

In het Zorg Advies Team zitten de intern begeleider van school, de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts vanuit de GGD en de schoolmaatschappelijk werker (SMW) vanuit Farent. Afhankelijk van de vraag wordt bekeken wie er aansluit bij het ZAT. Als je samen met het Berenhuis besluit om je kind te bespreken in het ZAT dan worden, samen met jou, de vragen op een rij gezet en gekeken welke hulp passend is. In sommige situaties kan de hulp geboden worden vanuit de leden van het ZAT en in andere situaties is er meer gespecialiseerde ondersteuning nodig. In het laatste geval dan kunnen de leden van het ZAT je helpen om de hulp te regelen via het wijkteam. Zo kunnen zij ondersteuning bieden als de problemen nog klein zijn om zo te voorkomen dat ze groter worden.

Inschrijven

Met dit inschrijfformulier schrijf je je geheel vrijblijvend en kosteloos in voor
kinderopvang, peuteropvang of BSO bij Stichting Kinderopvang Berenhuis.

Kinderopvang, dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en flexibele opvang